Hondendisciplines hard werken voor hond èn hondeneigenaar

Cirkeltraining

Doel van cirkeltraining is het opbouwen van een optimale samenwerking tussen hond en handler doordat de hond leert zich contstant op jou te focussen waardoor rust en ontspanning bij de hond ontstaan. Functionele training ook in het dagelijks leven die de onzichtbare band van combinaties bevordert

 

G&G/Obediencegedrag en gehoorzaamheid honden en obedience

Na de puppycursus, EG en VEG kun je verder met gehoorzaamheid in de GG-training. Bij het programma Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G) ligt het accent op een hoge graad van gehoorzaamheid. Het programma kent vier niveaus: beginners, 1, 2 en 3, waarbij het hoogste niveau, G&G-3, overeenkomt met het internationale Obedience-programma van de FCI.

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen. G&G is te doen voor honden van alle rassen maar de hond moet wel een sterke aanleg hebben om opdrachten voor de baas te willen uitvoeren, zeker in de hogere klassen. Lang niet alle rassen is dat in die mate gegeven

Doggydancedoggydance ontstaan vanuit obedience en heelwork

Deze discipline is ontstaan vanuit obedience – tot in perfectie uitgevoerde gehoorzaamheid. Bij demonstraties obedience werd ter opluistering wel eens muziek gedraaid en zo ontstond heelwork to music: volgen op muziek. Bij heelwork to music blijft de hond, net als bij obedience, dicht bij de geleider. Het bleek uitdagend om honden ook andere bewegingen (springen, rollen, op de achterbenen gaan, achteruit lopen bijvoorbeeld) te laten uitvoeren tijdens het rondje lopen met de geleider. Sommige oefeningen bleken op enige afstand van de geleider te kunnen plaatsvinden. Zo ontstond een presentatie die meer leek op dansen met de hond 

Reddingswerk

Deze discipline is onderdeel van het I.P.O. en kan op verschillende manieren uitgevoerd worden te weten


vlakte revierenvlakterevieren voor werklustige honden

Hierbij wordt een slachtoffer op een afgebakend terrein of bosperceel gezocht. De hond moet zigzaggend het terrein afzoeken via commando's van de geleider. Als het slachtoffer is gevonden moet dit hond dit aan de geleider kenbaar maken via blaffen, bringselen of leeg verwijzen.

Bij het blaffen moet de hond bij het slachtoffer blijven en onophoudelijk blijven blaffen tot de geleider er is. Bij het bringselen heeft de hond een kokertje aan de halsband die hij moet opnemen om de geleider kenbaar te maken dat er iemand is gevonden. Bij leeg verwijzen wordt er door de hond een bepaalde lichaamshouding aangenomen zodat de geleider weet dat het slachtoffer gevonden is

 

puin zoeken reddingswerk puinzoeken uitdaging voor werkhonden

Gelijk aan vlakte alleen zoeken de honden hier op puinhopen of er slachtoffers onder liggen.

 

lawine

Gelijk aan vlakte, hier zoeken de honden in/onder de sneeuw

 

waterwerk 

Honden moeten mensen zoeken die in het water liggen en aan land trekken. Deze honden worden ingezet vanuit een boot of helikopter

Speuren voor werkhonden 

Bij SpH moet de hond een lang, ongeveer drie uur oud spoor uitwerken, met diverse hoeken, meerdere voorwerpen die de hond moet aanwijzen of apporteren, en verleidingssporen die moeten worden genegeerd

Praktijkspeuren

Hierbij moet de hond via een uitgezet spoor een vermist persoon opzoeken. Dit kan in allerlei omgevingen zoals buitengebieden, bossen maar ook woonwijken of stadscentra. Geschikt voor alle honden met een neus

Sorterenitems sorteren op aanwijzing van handler of geur

In deze discipline moet de hond verschillende items op aanwijzing van de handler of geur apporteren. Ook leuk voor thuis met speeltjes en items. Leer je hond eerst goed apporteren aan en geef ieder speeltje of item een eigen naam. Begin met 1 en benoem of click wat de hond pakt. Herhalen herhalen herhalen. Als je hond 2 of meerdere items/speeltjes bij naam kent kun je gaan uitbreiden tot..... Supermentale uitdaging!

www.hondenaard.com rasspecifieke hondentraining verbetert hondenwelzijn

hondentraining op ras