Stel je komt een onbekende op straat tegen die op jou afrent, je overal aanraakt of je omver loopt. Wat is jouw reactie? Laat je hem-haar glimlachend begaan, ben je bang of wordt je kwaad? 

Persoonlijke zone van de hond

Net als wij mensen hebben honden ook een persoonlijke zone. Deze wordt tijdens de puberteit in groei naar volwassenheid ontwikkeld. Het is wel ras- en karakterafhankelijk in welke mate deze ontwikkeld wordt en ervaringen uit het verleden met volwassenen, kinderen en soortgenoten zijn mede bepalend


persoonlijke zone hond dient gerespecteerd te wordenAls je wilt weten in hoeverre de persoonlijke zone van jouw hond bestaat kun je dit aan de lichaamstaal van jouw hond in ontmoetingen met (vooral soortgenoten) goed aflezen. Veel volwassen honden hebben geen behoefte aan contact buiten de eigen roedel en vooral seksegenoten (reu met reu of teef met teef) leveren vaak conflicten op

Het verschilt nogal per ras hoe sterk de persoonlijke zone ontwikkeld is en hoe groot die is. Labradors bijvoorbeeld hebben een geringe persoonlijke zone en zullen die van andere honden dus ook minder respecteren mits ze bij een ontmoeting rigoureus te verstaan wordt gegeven dat deze actie niet wordt gewaardeerd

honden met geel lintje aan de lijn willen niet benaderd worden door vreemde mensen en hondenHet is eigenlijk wel gek dat wij als mens denken dat iedere hond het leuk vindt om aangehaald te worden. Dit is niet zo! en zeker een hand boven de kop of nek is voor honden een bedreiging en zal met (agressie)signalen beantwoord worden. Vooral kinderen zijn hier de dupe van. Leer uw kind altijd te vragen aan de eigenaar of deze de hond mag aaien maar let als ouder, ook bij toestemming van de eigenaar, altijd op de lichaamstaal van de hond en grijp in als u het niet vertrouwt

Kom je een loslopende bulldozer tegen die op jou en jouw hond afrent, neem dan je hond in bescherming door tussen beide honden te gaan staan en stuur de bulldozer weg, het liefst buiten 5 meter van jou en jouw hond vandaan. Hierbinnen wordt dit al erg lastig en heb je, vooral als jouw hond is aangelijnd, binnen de kortste keren een vechtpartij

www.hondenaard.com sociale vaardigheden bij de hond zijn keihard nodig in onze overvolle (honden)maatschappij

sova training voor honden