Veel mensen kopen een hond op uitstraling: status - stoer zonder zich te verdiepen in de raskenmerken of het karakter van het dier. Er wordt niet eens over nagedacht of een hond überhaupt wel in de thuissituatie past. Welpen en pups van 9 weken oud die 40 uur per week in een bench zitten zijn mij niet onbekend.

Hondeneigenaar bepaalt welzijn en kwaliteit hondenleven honden kiezen op uitstraling;status

honden kiezen op uitstraling; stoerHet leven dat een hond gaat krijgen is voor een heel groot deel afhankelijk van de hondeneigenaar. Gedrag en welzijn worden hier mede door bepaald. Gelukkig zijn er steeds meer hondeneigenaren die inzien dat 3x daags een rondje om de kerk allang niet meer voldoet mede ingegeven door gemeentes die hondenlosloopgebieden hebben aangewezen. Wees als hondeneigenaar altijd alert in losloopgebieden en grijp in als de situatie hierom vraagt

Wat zoekt een hond eigenlijk in een roedel  

Veiligheid is de eerste, bescherming, rust, structuur, harmonie, samenwerking, ontspanning, verbintenis, conflictvermijding en vertrouwen maken het plaatje compleet 

en wat verwacht hij-zij van jouw als hondeneigenaar??

Een hondeneigenaar die dit serieus neemt zal altijd een kalme, zelfverzekerde, assertieve, alerte, ontspannen, consequente leider zijn met een groot mentaal overwicht

Als ik als hondeneigenaar buiten loop zal ik degene zijn die de omgeving scan voor veiligheid en zal altijd bereid mijn honden in bescherming te nemen. Als we een hond op straat tegenkomen ben ik altijd degene zijn die in het midden loopt en zullen mijn honden alle ruimte krijgen om zonder bezorgdheid te passeren. Kan dit niet dan wacht ik op gepaste afstand en laat mijn honden evt. zitten om geen provocatie uit te lokken. Dit zal ik in het hoofdstuk signalen beter uitleggen

www.hondenaard.com vele vele uren alleen thuis is niet wat honden nodig hebben

verveeeeling