Naast het tonen van houding, locomotie en mimiek heeft een hond verschillende signalen tot zijn beschikking. Dit zijn kalmerende signalen, onderwerpingssignalen en stresssignalen. Deze kunnen door elkaar en tegelijkertijd gebruikt worden. 

Signalen; kalmerende signalen, stresssignalen en onderwerpingssignalen

Kalmerende signalen

Omdat honden groepsdieren hebben kalmerende signalen een heel belangrijke functie. Heb het flanken tonen al genoemd, andere kalmerende signalen zijn

kalmerende signalen; lachen, poot duwen, wegkijken, flanken tonen, zitten, spelboog, snuffelen, bevriezen, gapen, vertragen, tongelenlachen (zie foto), poot duwen, wegkijken, oren naar achteren gericht, zitten (als hond rug naar prikkel draait nog kalmerender zowel voor zichzelf als voor de soortgenoot), spelboog, snuffelen aan de grond en onderwijl de soortgenoot vanuit de ooghoek in de gaten houden, bevriezen, gapen, vertraagde pas, tongelen stresssignalen; gapen, tongelen, niezen, uitschudden, krabben, hijgen, zichzelf bijten

Stresssignalen

Honden kunnen ook stress signalen laten zien zoals gapen, tongelen, niezen, uitschudden, krabben, zichzelf bijten, hijgen. Al deze signalen (zowel kalmerende als stress) kunnen gebruikt worden in een ontmoeting met een soortgenoot of bij jou als eigenaar

Onderwerpingssignalen

Honden gebruiken ook onderwerpings signalen om te laten zien dat ze jou of een soortgenoot respecteren. Beloon deze signalen altijd met een vriendelijk woord of een knuffel. Voorbeelden hiervan zijn: beklikken, kwispelen met lage staart, plat op de buik liggen, op de zij gaan liggen, totale onderwerping door buik te tonen, staart geheel aangeknepen over de buik en evt. een plasje.

onderwerpingssignalen; beklikken, kwispelen met lage staart, plat op buik liggen, op de zij liggen, totale onderwerping door buik te tonenIn deze houding zou bij de opponent de bijtrem in werking moeten treden. Helaas gebeurt dit niet altijd. Dit signaal wordt ook vaak door honden tegenover een (te) overheersende eigenaar gegeven. Dan wordt het voor deze eigenaar wel zaak zijn houding tegenover de hond aan te passen en de manier van praten/commando's geven te veranderen.

Ambivalentie

Om het allemaal nog complexer te maken kunnen honden ook een combinatie laten zien van verschillende signalen.

Dit noemen we ambivalent waarbij de hond nog niet zeker weet welke houding aan te nemen. ambivalent; tegenstrijdige signalen uitzenden; hoge staart, houding achterwaarts gericht

Voorbeeld hiervan is de volgende foto waar we bij de chihuahua de staart hoog zien maar houding en oren naar achteren. Hij voelt zich (nog) niet veilig genoeg om de ontmoeting aan te gaan. De Duitse Dog daarentegen geeft met de spelboog, de zachte blik en de lage staart aan dat het wel goed zit. 

Kwispelen

Nog even over kwispelen, hier bestaat het hardnekkige misverstand over dat het om een blije hond zou gaan. Kwispelen is een uiting van opwinding, zowel positief als negatief. Ook hierbij moet weer gekeken worden naar het algehele plaatje dat de hond laat zien. Een hoge, strakke kwispel is zeker geen uiting van vriendelijkheid, een halflage, brede kwispel is daarentegen wel een uiting van vriendelijke bedoelingen.

Enkele voorbeelden van dominant gedrag tijdens een ontmoeting en voor jou als hondeneigenaar een teken het onderonsje te beëindigen kunnen zijn klimmen en overstaan.

beklimmen is dominante handeling van de hondoverstaan is dominante handeling van een hond

Hondengevecht

Mocht jouw hond onverhoops toch in een gevecht terecht komen, ga dan niet schreeuwen, blijf rustig en gooi evt. een bos sleutels tussen de honden in of een jas of iets dergelijks over de koppen heen zodat ze schrikken en uit elkaar gaan. Ga er NOOIT met handen of lichaam tussen, red-zone honden zien geen verschil tussen jouw arm en de opponent. Voorkomen is beter dan genezen; let op de signalen!

www.hondenaard.com heeft problemen met weggefokte signalen ten behoeve van wat wij als mens mooi vindenbeperkte mogelijkheden tot signalen