honden en hun veroudering in mensenjaren

veroudering van honden afhankelijk van ras en schofthoogte

(foto: The Wallstreet journal)

Honden verouderen in hun eerste levensjaar gemiddeld 15 tot 20x sneller dan een mens. Die verhouding wordt in de loop van een hondenleven wel steeds kleiner tot gemiddeld 1 hondenjaar = 5 mensenjaren. Daarnaast is de grootte van de hond essentieel. Kleine honden verouderen minder snel dan grote honden en ook binnen rassen met dezelfde grootte bestaat verschil. Beagles verouderen sneller dan andere rassen met dezelfde schofthoogte. Het vermenigvuldigen van 1 hondenjaar met 7 mensenjaren geeft dus geen realistisch beeld.

(bron Chantal Caes, welingelichtekringen)